Up 実質微分 作成: 2023-01-13
更新: 2023-01-13


  2次元流れの実質微分は,
   \[ \frac{ D }{ D t } = \frac{ \partial }{ \partial t } + \Big(\ \frac{ dx }{ dt }\ \frac{ \partial }{ \partial x } + \frac{ dy }{ dt }\ \frac{ \partial }{ \partial y }\ \Bigl) \]


  つぎのようにおく:
   \[ \frac{ dx }{ dt } = u( x, y, t ) \\ \frac{ dy }{ dt } = v( x, y, t ) \\ \]

  このとき,
   \[ \frac{ D u }{ D t } = \frac{ \partial u }{ \partial t } + \Big(\ u\ \frac{ \partial u }{ \partial x } + v\ \frac{ \partial u }{ \partial y }\ \Bigl) \\ \ \\ \frac{ D v }{ D t } = \frac{ \partial v }{ \partial t } + \Big(\ u\ \frac{ \partial v }{ \partial x } + v\ \frac{ \partial v }{ \partial y }\ \Bigl) \]
  これをつぎのように読む:
    流体の加速度 =,局所加速度 + 対流加速度


  密度 \( \rho( x, y, t ) \) に対し
   \[ \frac{ D \rho }{ D t } = \frac{ \partial \rho }{ \partial t } + \Big(\ u\ \frac{ \partial \rho }{ \partial x } + v\ \frac{ \partial \rho }{ \partial y }\ \Bigl) \]


  実質微分の式の導出
  \[ f( x + \Delta x,\ y + \Delta y,\ t + \Delta t ) - f( x,\ y,\ t ) \\ \ \\ = (\ f( x + \Delta x,\ y + \Delta y,\ t + \Delta t ) - f( x + \Delta x,\ y + \Delta y,\ t ) ) \\ \quad + (\ f( x + \Delta x,\ y + \Delta y,\ t ) - f( x,\ y + \Delta y,\ t ) ) \\ \quad + (\ f( x,\ y + \Delta y,\ t ) - f( x,\ y,\ t ) ) \]
  これより, \[ \frac{ f( x + \Delta x,\ y + \Delta y,\ t + \Delta t ) - f( x,\ y,\ t ) }{ \Delta t } \\ \ \\ = \frac{ \ f( x + \Delta x,\ y + \Delta y,\ t + \Delta t ) - f( x + \Delta x,\ y + \Delta y,\ t ) ) }{ \Delta t }\\ \quad + \frac{ \Delta x }{ \Delta t }\ \ \frac{ f( x + \Delta x,\ y + \Delta y,\ t ) - f( x,\ y + \Delta y,\ t ) }{ \Delta x } \\ \quad + \frac{ \Delta y }{ \Delta t }\ \ \frac{ f( x,\ y + \Delta y,\ t ) - f( x,\ y,\ t ) }{ \Delta y } \\ \]
  \( \Delta t \rightarrow 0 \) で \( \Delta x,\ \Delta y \rightarrow 0 \) だとすると, \[ \frac{ D f }{ D t } = \frac{ \partial f }{ \partial t } + u\ \frac{ \partial f }{ \partial x } + v\ \frac{ \partial f }{ \partial y } \]