Up 固有時の一般座標表現 作成: 2018-01-01
更新: 2018-01-01


  特殊相対性理論での計量テンソルは,ミンコフスキー計量
   \[ ds^2 = \sum_{i,j=0}^3 \eta_{ij} \, dx^i \, dx^j \\ \]
  であり,そしてこれの一般座標 \( u^i \) への書き換えは,つぎのようになった:
   \[ \left( \begin{array}{c} x^0 \\ x^1 \\ x^2 \\ x^3 \\ \end{array} \right) \begin{array}{c} \left(\,\frac{\partial x^i}{\partial u^j}\,\right) \\ \longleftarrow \\ \longrightarrow \\ \left(\,\frac{\partial u^i}{\partial x^j}\,\right) \\ \end{array} \left( \begin{array}{c} u^0 \\ u^1 \\ u^2 \\ u^3 \\ \end{array} \right) \\ x^i = \sum_{j=0}^3 \frac{\partial x^i}{\partial u^j} u^j \ \ \ \ u^i = \sum_{j=0}^3 \frac{\partial u^i}{\partial x^j} x^j \ \ \ \ (\, i = 0,1,2,3 \,) \\ \\ ds^2 = \sum_{i,j=0}^3 g_{ij}\, du^i \, du^j \\ g_{ij} = \sum_{k,l=0}^3 \eta_{kl} \frac{\partial x^k}{\partial u^i} \frac{\partial x^l}{\partial u^j} \]

  固有時τは,ミンコフスキー計量 \(ds^2\) とつぎの関係にあった:
   \[ ds^2 = - c^2 \, {d\tau}^2 \]
  よって,
   \[ d{\tau}^2 = - \frac{1}{c^2} ds^2 = - \frac{1}{c^2} \sum_{i,j=0}^3 \eta_{ij} \, dx^i \, dx^j \\ d{\tau} = \frac{1}{c} \sqrt{ - \sum_{i,j=0}^3 \eta_{ij}\, dx^i \, dx } \]
  併せて,固有時τの一般座標表現を得る:
   \[ d{\tau}^2 = - \frac{1}{c^2} ds^2 = - \frac{1}{c^2} \sum_{i,j=0}^3 g_{ij}\, du^i \, du^j \\ d{\tau} = \frac{1}{c} \sqrt{ - \sum_{i,j=0}^3 g_{ij}\, du^i \, du^j } \]

  いま,座標 \( (x^0, x^1, x^2, x^3) \) と\( (u^0, u^1, u^2, u^3) \) が同じ点Aを指していて,かつ座標 \( (x^0, x^1, x^2, x^3) \) に対してAが静止しているとする。
  このとき,座標 \( (u^0, u^1, u^2, u^3) \) に対するAでの固有時は: \[ dx^i = 0 \ \ \ ( i = 1,2,3) \\ \Longrightarrow g_{ij} = \sum_{k,l=0}^3 \eta_{kl} \frac{\partial x^k}{\partial u^i} \frac{\partial x^l}{\partial u^j} = \eta_{00} \frac{\partial x^0}{\partial u^i} \frac{\partial x^0}{\partial u^j} = - c^2 \frac{\partial t}{\partial u^i} \frac{\partial t}{\partial u^j} \\ \Longrightarrow d{\tau} = \frac{1}{c} \sqrt{ - \sum_{i,j=0}^3 g_{ij}\, du^i \, du^j } = \frac{1}{c} \sqrt{ - \sum_{i,j=0}^3 \left( - c^2 \frac{\partial t}{\partial u^i} \frac{\partial t}{\partial u^j} \right) du^i \, du^j } \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ = \sqrt{ \sum_{i,j=0}^3 \frac{\partial t}{\partial u^i} du^i \frac{\partial t}{\partial u^j} du^j } \]

  備考 : 固有時τについては,既につぎの等式が得ている ( 「時間の4元化──固有時間」):
   \[ \frac{d{\tau}}{dt} = \sqrt{ 1 - \frac{|{\bf v}(t)|^2}{c^2} } \]
  この等式は, \[ d{\tau}^2 = - \frac{1}{c^2} ds^2 = - \frac{1}{c^2} \sum_{i,j=0}^3 \eta_{ij} \, dx^i \, dx^j \\ \] からも,つぎのように導かれる:

  \[ ct = x^0 \ \Longrightarrow \ dt = \frac{1}{c} dx^0 \\ \\ \frac{d \tau}{dt} = \frac{ \frac{1}{c} \sqrt{ - \sum_{i,j=0}^3 \eta_{ij}\, dx^i \, dx^j }} {\frac{1}{c} dx^0} \\ \\ = \sqrt{ \frac{- \sum_{i,j=0}^3 {\eta}_{ij}\, dx^i \, dx^j}{(dx^0)^2} } \\ = \sqrt{ {\left( \frac{dx^0}{dx^0} \right)}^2 - \frac{ {\left( \frac{dx^1}{dt} \right)}^2 + {\left( \frac{dx^2}{dt} \right)}^2 + {\left( \frac{dx^3}{dt} \right)}^2 }{c^2} } \\ = \sqrt{ 1 - \frac{|{\bf v}(t)|^2}{c^2} } \]