Up 統計力学 (statistical mechanics) 作成: 2017-06-10
更新: 2022-06-28


 
 • 歴史
理論構成
 • 平衡系の統計力学
  • 統計集団
  • ボルツマンの原理
  • 孤立系
  • エルゴード理論

 • 関連
   非平衡系の統計力学
  • 量子統計力学
  • 場の量子論を用いた統計力学